Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 43 48 60 60
Nettoomsättning (tkr) 65 492 67 572 100 497 97 100
Rörelseresultat (tkr) 4 398 1 327 5 807 4 077
Årets resultat (tkr) 1 254 1 139 1 389 2 235
Summa eget kapital (tkr) 75 151 73 087 73 536 70 162
Rörelsemarginal % 6.7 2 5.8 4.2
Avk. eget kapital % 2.8 -0.6 4.7 3.2
Soliditet % 27.7 27.3 28 26.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 523 1 408 1 675 1 618
Resultat/anställd (tkr) 102 28 97 68
Lön/anställd (tkr) 601 519 519 517