Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 128 118 110 107
Nettoomsättning (tkr) 772 886 793 670 667 302 441 122
Rörelseresultat (tkr) 171 071 208 757 116 378 95 433
Årets resultat (tkr) 9 935 4 413 14 523 37 940
Summa eget kapital (tkr) 226 681 219 748 219 170 202 746
Rörelsemarginal % 22.1 26.3 17.4 21.6
Avk. eget kapital % 80.2 89.1 55.2 69.2
Soliditet % 60.3 58.5 60.2 53.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 038 6 726 6 066 4 123
Resultat/anställd (tkr) 1 336 1 769 1 058 1 338
Lön/anställd (tkr) 849 867 832 831