Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.