Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -6 -6 0 0
Årets resultat (tkr) 0 0 - 4 332
Summa eget kapital (tkr) 6 023 6 023 6 023 6 023
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -0.1 -0.1 0 112.3
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -