Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 8 505 8 560 9 614 12 423
Rörelseresultat (tkr) -33 -276 -50 37
Årets resultat (tkr) 33 206 -61 168
Summa eget kapital (tkr) 5 858 5 894 6 132 6 194
Rörelsemarginal % -0.4 -3.2 -0.5 0.3
Avk. eget kapital % -0.6 -4 -1 0.1
Soliditet % 65.5 58.8 65 62.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 126 2 140 2 404 3 106
Resultat/anställd (tkr) -8 -69 -13 9
Lön/anställd (tkr) 1 135 1 079 1 077 1 079