Analys

Omsättning

BYGGHERRARNA Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. 251814 företag i länet.

Rörelsemarginal

BYGGHERRARNA Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%.

Antal anställda

BYGGHERRARNA Sverige AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.05.

Soliditet

BYGGHERRARNA Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 65.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 5%.

Värderating

BYGGHERRARNA Sverige AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.