Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, ekonomi samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.