Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -9 -48 -19 -31
Årets resultat (tkr) -9 -48 -20 -30
Summa eget kapital (tkr) 1 10 22 -558
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -163.6 -300 0 0
Soliditet % 100 27 40 -7 971.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -