Företagets verksamhet

Bolaget skall driva konstruktions- och konsulterande verksamhet inom maskinbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga, förvalta och uthyra industri- och bostadsfastigheter samt äga och förvalta aktier och andra värde-papper och bedriva värdepappershandel.