Koncern

KoncernInfo 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 104 102 101 83
Nettoomsättning (tkr) 167 864 185 430 180 893 163 575
Rörelseresultat (tkr) 8 543 9 172 3 016 6 596
Årets resultat (tkr) 8 428 4 917 713 4 445
Summa eget kapital (tkr) 81 540 73 484 68 920 69 578
Rörelsemarginal % 5.1 4.9 1.7 4
Avk. eget kapital % 10.9 6.9 1 6.7
Soliditet % 64.4 60.4 58.6 60
Omsättning/anställd (tkr) 1 614 1 818 1 791 1 971
Resultat/anställd (tkr) 82 90 30 79
Lön/anställd (tkr) 558 586 571 580