Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 1 243 1 696 1 595 1 541
Rörelseresultat (tkr) 587 -381 1 429 2 607
Årets resultat (tkr) 349 -88 1 298 2 204
Summa eget kapital (tkr) 25 989 25 530 26 501 26 323
Rörelsemarginal % 47.2 -22.5 89.6 169.2
Avk. eget kapital % 1.8 -1.2 5.2 9.3
Soliditet % 96.1 95.4 94.6 95.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 243 1 696 1 595 -
Resultat/anställd (tkr) 587 -381 1 429 -
Lön/anställd (tkr) 138 104 93 -