Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 14 26 28 29
Nettoomsättning (tkr) 22 559 47 398 52 748 49 125
Rörelseresultat (tkr) 2 229 -940 -268 1 858
Årets resultat (tkr) 1 761 41 78 1 016
Summa eget kapital (tkr) 13 927 12 263 20 056 20 312
Rörelsemarginal % 9.9 -2 -0.5 3.8
Avk. eget kapital % 12.7 -4.9 -1.3 7
Soliditet % 59.1 53.5 67.8 66.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 611 1 823 1 884 1 694
Resultat/anställd (tkr) 159 -36 -10 64
Lön/anställd (tkr) 482 456 480 471