Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva yrkesmässig trafik för godsbefordran - ej taxiverksamhet, köpa och sälja skrot samt därmed förenlig verksamhet.