Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 49 49 50 48
Nettoomsättning (tkr) 63 617 66 065 61 889 60 967
Rörelseresultat (tkr) 5 176 4 632 2 373 464
Årets resultat (tkr) 2 853 2 576 793 120
Summa eget kapital (tkr) 14 097 11 188 8 233 6 599
Rörelsemarginal % 8.1 7 3.8 0.8
Avk. eget kapital % 30.9 35.6 22 1.7
Soliditet % 39 40.4 29.7 23.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 298 1 348 1 238 1 270
Resultat/anställd (tkr) 106 95 47 10
Lön/anställd (tkr) 504 488 495 500