Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål att äga och förvalta fartyg samt driva rederirörels och annan därmed förenlig verksamhet.