Koncern

KoncernInfo 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 52 71
Nettoomsättning (tkr) 0 0 87 430 84 288
Rörelseresultat (tkr) 0 0 11 139 3 953
Årets resultat (tkr) - - 8 112 2 681
Summa eget kapital (tkr) 0 0 24 914 17 802
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 38 15.6
Soliditet % 0 0 49 32.8
Omsättning/anställd (tkr) - - 1 681 1 187
Resultat/anställd (tkr) - - 214 56
Lön/anställd (tkr) - - 587 506