Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -19 -1 -2 -15
Årets resultat (tkr) -689 0 0 -4
Summa eget kapital (tkr) 5 643 6 332 6 332 6 332
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -11.5 0 0 -0.3
Soliditet % 36.5 39.2 41.2 41.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -