Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att för medlemmarna i Svenska Fotografernas Förbund utföra ekonomiska och juridiska tjänster, bevaka närings- och kulturpolitik, driva publicitetsverksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.