Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 9 7 5 5
Nettoomsättning (tkr) 9 669 11 570 10 750 9 099
Rörelseresultat (tkr) 2 290 -407 -898 15
Årets resultat (tkr) 1 746 -407 -711 -9
Summa eget kapital (tkr) 2 129 120 120 889
Rörelsemarginal % 23.7 -3.5 -8.4 0.2
Avk. eget kapital % 178.5 -339.2 -170.3 -1
Soliditet % 27.7 2.4 2.3 14.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 074 1 653 2 150 1 820
Resultat/anställd (tkr) 254 -58 -180 3
Lön/anställd (tkr) 493 669 938 782