Analys

Omsättning

Svenska Fotografernas Förbunds Service Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -6%. 251814 företag i länet.

Rörelsemarginal

Svenska Fotografernas Förbunds Service Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -6%.

Antal anställda

Svenska Fotografernas Förbunds Service Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -0.06.

Soliditet

Svenska Fotografernas Förbunds Service Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -6%.

Värderating

Svenska Fotografernas Förbunds Service Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.