Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 187 187 160 153
Nettoomsättning (tkr) 617 288 655 149 639 100 577 592
Rörelseresultat (tkr) 232 209 294 327 280 300 224 865
Årets resultat (tkr) 141 302 183 814 171 272 113 654
Summa eget kapital (tkr) 779 534 622 487 539 140 468 683
Rörelsemarginal % 37.6 44.9 43.9 38.9
Avk. eget kapital % 29.5 48.8 53.7 53.3
Soliditet % 77 72.3 72.3 74.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 301 3 503 3 994 3 775
Resultat/anställd (tkr) 1 242 1 574 1 752 1 470
Lön/anställd (tkr) 577 597 620 592