Analys

Omsättning

Troax AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -5%. 21128 företag i länet.

Rörelsemarginal

Troax AB har det senaste året en rörelsemarginal på 37.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -5%.

Antal anställda

Troax AB har under det senaste året 187 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -0.05.

Soliditet

Troax AB har under det senaste året en soliditet på 72.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -5%.

Värderating

Troax AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.