Företagets verksamhet

Bolaget skall driva åkerirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.