Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 924 3 048 2 104 1 932
Rörelseresultat (tkr) -976 654 -160 686
Årets resultat (tkr) 19 459 17 144
Summa eget kapital (tkr) 2 482 2 935 2 432 2 556
Rörelsemarginal % -50.7 21.5 -7.6 35.5
Avk. eget kapital % -31.5 18.7 -4.9 23.7
Soliditet % 66.3 73.4 67.8 51.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 924 3 048 2 104 1 932
Resultat/anställd (tkr) -976 654 -160 686
Lön/anställd (tkr) 327 556 555 560