Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -73 -108 -82 -8
Årets resultat (tkr) -3 028 -4 20 056 0
Summa eget kapital (tkr) 17 145 20 173 20 177 121
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -16.2 0 197.6 -6.6
Soliditet % 41 99.7 99.8 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -