Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 13 13 13 12
Nettoomsättning (tkr) 44 997 47 627 43 969 38 803
Rörelseresultat (tkr) 5 463 4 871 3 275 1 778
Årets resultat (tkr) 4 997 3 322 1 751 2 160
Summa eget kapital (tkr) 24 494 19 998 16 188 14 426
Rörelsemarginal % 12.1 10.2 7.4 4.6
Avk. eget kapital % 20.2 21.1 11.5 6.4
Soliditet % 62.7 60.6 53 49.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 461 3 664 3 382 3 234
Resultat/anställd (tkr) 420 375 252 148
Lön/anställd (tkr) 635 643 625 647