Analys

Omsättning

Aktiebolaget G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. 116654 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma har det senaste året en rörelsemarginal på 12.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%.

Antal anställda

Aktiebolaget G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.04.

Soliditet

Aktiebolaget G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma har under det senaste året en soliditet på 53.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 4%.

Värderating

Aktiebolaget G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.