Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva restaurangverksamhet, administrera spelverksamhet, tillverka och handla med spelutrustning, investera i utvecklings- företag, äga och förvalta aktier och andelar i bolag samt idkahandel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.