Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 4 5 5
Nettoomsättning (tkr) 237 278 646 520
Rörelseresultat (tkr) -10 427 -30 359 -8 986 -11 639
Årets resultat (tkr) 314 053 1 042 048 45 371 148 719
Summa eget kapital (tkr) 1 645 647 1 541 767 531 645 519 380
Rörelsemarginal % -4 399.6 -10 920.5 -1 391 -2 238.3
Avk. eget kapital % 25.6 97.8 9.9 33.3
Soliditet % 67.8 78 56.2 54.8
Omsättning/anställd (tkr) 79 70 129 104
Resultat/anställd (tkr) -3 476 -7 590 -1 797 -2 328
Lön/anställd (tkr) 983 1 505 1 048 1 123