Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning och utveckling avseende transport och lagring av bioenergiprodukter samt därmed förenlig verksamhet.