Analys

Omsättning

PELLVAC AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. 12076 företag i länet.

Rörelsemarginal

PELLVAC AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%.

Antal anställda

PELLVAC AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.01.

Soliditet

PELLVAC AB har under det senaste året en soliditet på 17.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 1%.

Värderating

PELLVAC AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.