Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 83 113 131 166
Rörelseresultat (tkr) -35 -75 -74 -47
Årets resultat (tkr) -35 -75 -74 -47
Summa eget kapital (tkr) 69 105 180 254
Rörelsemarginal % -42.2 -66.4 -56.5 -28.3
Avk. eget kapital % -40.2 -52.6 -34.1 -16.9
Soliditet % 76.7 78.9 84.9 86.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -