Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet, bedriva utrikes dragbils- transporter samt idka därmed förenlig verksamhet.