Koncern

KoncernInfo 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 76 77 76 76
Nettoomsättning (tkr) 143 042 145 406 144 017 126 740
Rörelseresultat (tkr) 8 558 12 019 8 931 3 492
Årets resultat (tkr) 6 436 9 408 7 300 3 144
Summa eget kapital (tkr) 41 315 36 879 29 471 28 948
Rörelsemarginal % 6 8.3 6.2 2.8
Avk. eget kapital % 16.5 28.4 25 11.5
Soliditet % 41.2 40.6 32.8 36.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 882 1 888 1 895 1 668
Resultat/anställd (tkr) 113 156 118 46
Lön/anställd (tkr) 775 739 693 692