Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 40 43 43 43
Nettoomsättning (tkr) 76 487 73 931 75 594 73 115
Rörelseresultat (tkr) 6 733 6 805 3 626 2 267
Årets resultat (tkr) 4 482 4 767 2 581 2 010
Summa eget kapital (tkr) 33 397 29 730 26 154 29 585
Rörelsemarginal % 8.8 9.2 4.8 3.1
Avk. eget kapital % 18 20 12 8.2
Soliditet % 51.1 49.8 43.9 51.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 912 1 719 1 758 1 700
Resultat/anställd (tkr) 168 158 84 53
Lön/anställd (tkr) 742 668 644 628