Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 83 85 73 72
Nettoomsättning (tkr) 1 112 859 1 232 540 1 207 742 1 118 597
Rörelseresultat (tkr) 15 755 22 042 16 244 19 403
Årets resultat (tkr) 11 482 16 005 12 126 14 194
Summa eget kapital (tkr) 162 188 150 706 137 496 127 950
Rörelsemarginal % 1.4 1.8 1.3 1.7
Avk. eget kapital % 7.3 11.1 9.1 11.6
Soliditet % 44.2 40.6 39 38.1
Omsättning/anställd (tkr) 13 408 14 500 16 544 15 536
Resultat/anställd (tkr) 190 259 223 269
Lön/anställd (tkr) 769 718 729 695