Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 35 34 33 35
Nettoomsättning (tkr) 605 825 626 249 629 129 584 023
Rörelseresultat (tkr) -6 943 -3 236 607 308
Årets resultat (tkr) 3 015 7 657 7 497 6 220
Summa eget kapital (tkr) 82 312 77 217 70 869 64 542
Rörelsemarginal % -1.1 -0.5 0.1 0.1
Avk. eget kapital % -10.7 -8.2 0.3 -3.3
Soliditet % 42.2 37.8 40.5 37.5
Omsättning/anställd (tkr) 17 309 18 419 19 065 16 686
Resultat/anställd (tkr) -198 -95 18 9
Lön/anställd (tkr) 841 785 831 747