Analys

Omsättning

Sundfrakt Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -2%. 12606 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sundfrakt Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -1.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -2%.

Antal anställda

Sundfrakt Aktiebolag har under det senaste året 34 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -0.02.

Soliditet

Sundfrakt Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 40.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -2%.

Värderating

Sundfrakt Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.