Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att idka förädling av träprodukter och därmed förenlig verksamhet.