Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 76 73 71 71
Nettoomsättning (tkr) 263 831 205 793 226 688 200 000
Rörelseresultat (tkr) 40 328 18 920 22 473 10 327
Årets resultat (tkr) 12 997 5 740 6 883 1 915
Summa eget kapital (tkr) 87 774 64 183 53 115 40 459
Rörelsemarginal % 15.3 9.2 9.9 5.2
Avk. eget kapital % 43.8 25.4 37.7 19.9
Soliditet % 45.4 40.8 35.5 30.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 471 2 819 3 193 2 817
Resultat/anställd (tkr) 531 259 317 145
Lön/anställd (tkr) 592 544 554 527