Analys

Omsättning

Åsljunga Pallen Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. 87870 företag i länet.

Rörelsemarginal

Åsljunga Pallen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 15.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%.

Antal anställda

Åsljunga Pallen Aktiebolag har under det senaste året 73 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.20.

Soliditet

Åsljunga Pallen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 35.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%.

Värderating

Åsljunga Pallen Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.