Företagets verksamhet

Bolaget skall verka för samordning, kommunikation och information inom byggandet genom att utveckla grundläggande systematik och redovisningsteknik i vid bemärkelse och genom att utarbeta allmännajuridiska och tekniska anvisningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.