Företagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.