Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 10 778 11 710 11 728 11 137
Rörelseresultat (tkr) 6 985 6 719 5 409 4 293
Årets resultat (tkr) 5 167 1 072 4 763 5 842
Summa eget kapital (tkr) 43 688 38 521 37 449 32 686
Rörelsemarginal % 64.8 57.4 46.1 38.5
Avk. eget kapital % 12.6 15.6 13.6 8
Soliditet % 27.1 26.6 26.2 38.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -