Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå av handel med skor och därmed förenlig verksamhet.