Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 -13 0 0
Årets resultat (tkr) - -13 - -
Summa eget kapital (tkr) 1 260 1 260 1 272 1 272
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 -1 0 0
Soliditet % 99.2 99.2 99.1 36.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -