Företagets verksamhet

Bolaget skall genom teknisk forskning frambringa nya produkter huvudsakligen inom den marina, flygtekniska, maskintekniska och byggnadstekniska branscherna, driva handel med nämnda produkter,ävensom idka därmed förenlig verksamhet.