Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 40 360 60
Rörelseresultat (tkr) -156 71 186 2
Årets resultat (tkr) -158 71 186 2
Summa eget kapital (tkr) 126 284 338 152
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -76.6 22.8 75.9 1.3
Soliditet % 97.7 64.4 87.3 81.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -