Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utvecklingsprojekt inom transportnäringen samt äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.