Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 25 25 117 60
Rörelseresultat (tkr) 17 18 0 22
Årets resultat (tkr) 13 14 - 17
Summa eget kapital (tkr) 207 194 180 180
Rörelsemarginal % 68 72 0 36.7
Avk. eget kapital % 6.5 7.5 0 9.9
Soliditet % 95.8 95.6 96.8 93.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -